Ulike svar

Både høyre- og venstresida tar opp ulikhet i forkant av valget. Men hvor stor økning i ulikhet har vi i Norge? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 15. juni.

Foto av Sara Cools

Sara Cools. Foto: Institutt for Samfunnsforskning

Publisert 21. juni 2017 14:24 - Sist endret 21. juni 2017 14:24