Mindre krim med strengere krav

Vilkår og aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottagere er et kinderegg: Færre på sosialhjelp, flere på skolen og mindre ungdomskriminalitet, skriver Simen Markussen i DN, fredag 2. juni.

Foto av Simen Markussen

Simen Markussen. Foto: Frischsenteret

Publisert 12. juni 2017 12:34 - Sist endret 12. juni 2017 12:34