Alle skal få

Hvorfor vil så mange på venstresida ha universelle velferdsgoder? Hvorfor ikke gi mer i barnetrygd til de fattige enn de rike? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 11. mai.

Foto av Sara Cools

Sara Cools. Foto: Institutt for Samfunnsforskning

Publisert 12. juni 2017 12:28 - Sist endret 21. juni 2017 14:25