Den norske drømmen

Alle skal ha like muligheter til å lykkes, men i økende grad vil de som vokser opp i de fattigste hjemmene selv gjøre det dårlig, skriver Simen Markussen i DN, fredag 28. april.

Simen Markussen

Simen Markussen. Foto: Frischsenteret

Publisert 9. mai 2017 16:15 - Sist endret 12. juni 2017 12:50