Integreringen Reverseres

I utgangspunktet er det overraskende ettersom forskjellene mellom innvandrere og norskfødte burde bli mindre og mindre jo lengre innvandrerne bor i Norge. Vi finner at det motsatte skjer. Etter fem til ti år øker gapet. Det viser at vi har noen utfordringer knyttet til integrering på varig basis, sier Knut Røed, sitert i VG som viser til forskningsrapporten "Labour Market Integration in the Nordic Countries", 26. april.

Foto av Knut Røed

Knut Røed. Foto: Frischsenteret

  • Kilde: Nordic Economic Policy Review 2017

Les også:

 

Publisert 9. mai 2017 16:13 - Sist endret 12. juni 2017 12:50