Alternative fakta fra Utdanningsforbundet

Nei det er ikke «relativt stor enighet» blant forskere «om at mindre klasser kan gi mer læring enn store», skriver Astrid Marie Jorde Sandsør i debattinnlegg i Aftenposten, tirsdag 25. april

Foto av Astrid Marie Jorde Sandsør

Astrid Marie Jorde Sandsør. Foto: UiO

  • Kilde: Aftenposten. 25. april 2017
  • Av: Astrid Marie Jorde Sandsør
Publisert 9. mai 2017 16:12 - Sist endret 17. nov. 2017 09:40