Stikker hodet i sanden

Vi kommer ikke unna behovet om enten økte skatter eller mer brukerbetaling for velferdstjenester hvis vi skal opprettholde nivået på velferdsstaten om 50 år, sier Knut Røed, sitert i Ukeavisen Ledelse, fredag 7. april.

Knut Røed

Knut Røed. Foto: Frischsenteret

Publisert 9. mai 2017 16:10 - Sist endret 9. mai 2017 16:10