Nyttig å regne på innvandring

Det er nyttig å regne på de finanspolitiske konsekvensene av innvandring. Det er ikke tvil om at det å få inn svensker gir en enorm gevinst, til dels også at det er polakker som arbeidsinnvandrer til Norge, men det bør ikke komme som noen bombe at det ikke er like lønnsomt å ta inn flyktninger. Samtidig tar vi ikke inn krigsofre for å tjene penger, sier Kjetil Storesletten, sitert i Dagsavisen, torsdag 30. mars.

Foto av Kjetil Storesletten

Kjetil Storesletten. Foto: UiO

Publisert 9. mai 2017 16:10 - Sist endret 11. sep. 2020 11:00