Paradispenger

Hvilke konsekvenser har avsløringer av skatteparadiser som LuxLeaks og Panama Papers fått for enkeltpersoner, mellommenn og store selskaper? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 30. mars.

Foto av Sara Cools

Sara Cools. Foto: Institutt for Samfunnsforskning

Publisert 9. mai 2017 16:10 - Sist endret 21. juni 2017 14:25