Globalisering brukes til å forklare Trump-valget og Brexit.

Det overrasker meg at det er så mange som har den opplevelsen, sier Karen Helene Ulltveit-Moe om en meningsmåling utført av Respons Analyse som kommer frem til at fire av ti er helt eller delvis enig i at globalisering er en trussel mot norske arbeidsplasser, sitert i Aftenbladet, onsdag 29. mars.

Foto av Karen Helene Ulltveit-Moe

Karen Helene Ulltveit-Moe. Foto: UiO

Publisert 9. mai 2017 16:10 - Sist endret 11. sep. 2020 11:04