Før falt nesten like mange utenfor fra rike familier som fra fattige familier. Nå er klasseskillet blitt betydelig.

Utviklingen det siste tiåret er alarmerende, sier Simen Markussen, sitert i Aftenposten som viser til forskningsrapporten "Egalitarianism under Pressure" av Simen Markussen og Knut Røed, mandag 13. mars.

Simen Markussen

Simen Markussen. Foto: Frischsenteret

Publisert 23. mars 2017 11:24 - Sist endret 23. mars 2017 11:24