Gullkantet-pensjon opp til vurdering

Det er viktig at en ny Afp-ordning bidrar til at folk står i jobb lengre, samtidig som man tar hensyn til «sliterne», sier Knut Røed, sitert i DN, fredag 3. mars.

Knut Røed

Knut Røed. Foto: Frischsenteret

Publisert 6. mars 2017 13:32 - Sist endret 6. mars 2017 13:32