Ikke siden midten av 1990-tallet har andelen unge uten arbeid vært høyere enn i dag

Det er også en mer langsiktig trend i retning av at unge i større grad faller utenfor arbeidsmarkedet på en mer varig basis, noe som blant annet kommer til syne i uføreraten blant ungdom, sier Knut Røed, sitert i DN, tirsdag 28. februar.

Knut Røed

Knut Røed. Foto: Frischsenteret

Publisert 6. mars 2017 13:17 - Sist endret 6. mars 2017 13:17