Inntektsforskjeller

Inntektsforskjellene mellom folk var vesentlig større for 100 og 150 år siden enn i dag, sier Rolf Aaberge, sitert i A-magasinet, fredag 27. januar.

Rolf Aaberge

Rolf Aaberge. Foto: UiO

Publisert 21. feb. 2017 15:12 - Sist endret 21. feb. 2017 15:12