Forslag om å endra SSB haustar kritikk hjå leiande samfunnsøkonomar: Slaktar SSB-forslag

Om ein i utgangspunktet synest at staten er for stor, er det freistande å henta argument frå slike likevektsmodellar, seier Halvor Mehlum, sitert i Klassekampen, torsdag 26. januar.

Halvor Mehlum

Halvor Mehlum. Foto: UiO

Publisert 21. feb. 2017 15:12 - Sist endret 21. feb. 2017 15:12