Utvalg om forskning i SSB - Vil kaste Keynes ut av Statistisk sentralbyrå

Det er bra med likevektsmodeller, men slike modeller er i sin natur virkeligshetsfjerne, og siden økonomien aldri er i likevekt, trenger vi modeller som fanger opp mer erfaringsbasert kunnskap om økonomiske sammenhenger, sier Knut Røed, sitert i Klassekampen, lørdag 21. januar.

Knut Røed

Knut Røed. Foto: Frischsenteret

Publisert 21. feb. 2017 15:12 - Sist endret 21. feb. 2017 15:12