Vekst uten jobb

Hva er «jobless growth»? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 19. januar.

Sara Cools

Sara Cools. Foto: Institutt for Samfunnsforskning

Publisert 21. feb. 2017 15:10 - Sist endret 21. juni 2017 14:26