Borgerlønn

Hva er følgene av å innføre borgerlønn, slik de nå gjør forsøk med i Finland? Sara Cools svarer i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 22. desember.

Sara Cools

Sara Cools. Foto: Institutt for Samfunnsforskning

Publisert 21. feb. 2017 12:58 - Sist endret 25. juli 2017 15:04