Lærerhjelp hjelper de svakeste

Alle er enige om tidlig innsats. Men hva skal den gå ut på? Simen Markussen i DN, fredag 30. september.

Simen Markussen. Foto: Frischsenteret.

Publisert 10. okt. 2016 11:24 - Sist endret 26. nov. 2017 10:50