Nedbrytende asylpolitikk

Lang ventetid på asylsøknad er dårlig integreringspolitikk og dårlig samfunnsøkonomi, skriver Mari Rege i DN, fredag 23. september.

Mari Rege. Foto: UiS.

Publisert 10. okt. 2016 10:58 - Sist endret 6. nov. 2020 11:06