Skolestart

Blir jenter tidligere klare til å begynne på skolen enn gutter? Sara Cools i spalten "Spør økonomen" i Klassekampen, torsdag 8. september.

Sara Cools

Sara Cools. Foto: DN.

Publisert 9. sep. 2016 14:52 - Sist endret 29. nov. 2017 10:58