En virkelig delingsøkonomi

Gi hver innbygger en grunnlønn, en fast andel av nasjonalinntekten. Det gir alle del i gevinsten fra robotene, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 3. september.

Foto: Francesco Saggio.

Publisert 5. sep. 2016 10:15 - Sist endret 11. sep. 2020 10:35