Høyere inflasjonsmål?

Bør Fed heve inlasjonsmålet for å styrke sentralbankens evne til å motvirke en ny lavkonjunktur? Steinar Holden i DN, torsdag 25. august.

Steinar Holden. Foto: UiO.

Publisert 9. sep. 2016 11:23 - Sist endret 18. sep. 2020 16:07