Dum handel?

Frihandel er bra – lukkede grenser er ikke. Men frihandel krever omstilling, omfordeling og konkurranse på like vilkår, skriver Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, fredag 6. mai.

Karen Helene Ulltveit-Moe. Foto: UiO.

Publisert 9. mai 2016 13:47 - Sist endret 23. nov. 2017 09:18