Bedre barnehager er ikke gratis

Ny rammeplan kan gi bedre barnehage, men ikke uten at barnehagen får flere ressurser, skriver Mari Rege i DN, fredag 29. april.

Mari Rege. Foto: UiS.

Publisert 2. mai 2016 11:58 - Sist endret 6. nov. 2020 11:02