Verdiforringelse i vind

Subsidiert vindkraft er grønn verdiforringelse – som kanskje ikke engang er grønn, skriver Michael Hoel i DN, torsdag 21. april.

Michael Hoel. Foto: UiO.

Publisert 2. mai 2016 11:36 - Sist endret 23. nov. 2017 09:11