Utslippspriser

Hvordan virker en pris på utslipp? Katinka Holtsmark i Klassekampens spalte "Økonomen svarer".

Katinka Holtsmark. Foto: UiO.

Publisert 6. apr. 2016 14:55