Modellbruk

Er det for mange modeller og for mye matematikk i økonomifaget? Katinka Holtsmark i spalten "Økonomen svarer" i Klassekampen, torsdag 18. februar.

Katinka Holtsmark

Katinka Holtsmark. Foto: UiO.

Publisert 22. feb. 2016 15:48 - Sist endret 22. feb. 2016 15:48