Velferdsstat for krisetider

Vi trenger en velferdsstat som bidrar til omstilling – ikke utstøting. Og det haster. Simen Markussen, DN fredag 29. januar.

Simen Markussen

Simen Markussen. Foto: Frischsenteret.

Publisert 29. jan. 2016 12:43 - Sist endret 23. nov. 2017 09:18