Arbeidstid for i dag

Vi trenger en arbeidstidsregulering tilpasset dagens arbeidsliv. Bare slik ivaretar vi systemets legitimitet. Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, fredag 15. januar.

Karen Helene Ulltveit-Moe

Karen Helene Ulltveit-Moe. Foto: UiO.

Publisert 29. jan. 2016 11:18 - Sist endret 23. nov. 2017 09:18