English version of this page

ESOP konferanse: The Future of Egalitarianism

Kan vi få redusert ulikhet i en globalisert verden? Har samfunn med små forskjeller og store velferdsstater en framtid?

Foto: Massimo Fazio, Francesco Saggio.

ESOP har siden oppstarten som Senter for Fremragende Forskning (SFF) i 2007 forsket på sammenhengene mellom likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling, både i rike og fattige land. Konferansen markerer slutten på SFF-perioden og starten på ESOPs videre liv som forskningssenter.

Hovedforedragsholdere

Dani Rodrik, Harvard University: "Is egalitarianism possible in a globalized world?’’

Med en riktig forståelse av begrepene egalitarisme og globalisering finnes det ingen grunnleggende konflikt mellom disse. Vi kan ha en åpen økonomi som legger vekt på rettferdighet- selv om en hyper-globalisert økonomi kan være en større utfordring.

Kalle Moene, Universitetet i Oslo: "Is there a future for society models with low inequality and high productivity? "

Vår tids utfordring er å bryte den onde sirkelen av økende ulikhet og sosial uro som vi ser i verden i dag. Likevel er ikke egalitarismens fremtid så dyster som mange tror.

Eliana La Ferrara, Bocconi University: "Can we attain equality of opportunity for immigrants? ”

Et åpent samfunn skal garantere lik tilgang til utdanning og arbeidsmuligheter for sine medlemmer. Et nyskapende program som nylig ble implementert i Italia viser at det er mulig å redusere de kognitive og ikke-kognitive barrierene som innvandrerbarn opplever og som påvirker deres utdanningsvalg.

Etter foredragene deltar foredragsholderne i en kort panel-debatt.

Enkel servering etter panel-debatten.

Praktisk informasjon

Konferansen er åpen for alle og ingen forhåndskunnskap er nødvendig for å dra nytte av debatten. Foredragene vil bli holdt på engelsk.

Registrering

Konferansen er del av et to-dagers arrangement. Se programmet for ESOP workshop neste dag her

 

Publisert 19. okt. 2016 15:30 - Sist endret 25. juni 2021 10:27