Paolo Giovanni Piacquadio mottar Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

- Thank you very much! I feel extremely honored! I am quite speechless and happy about receiving such a prestigious prize, sier Paolo G. Piacquadio til Det Norske Videnskaps-Akademi, da han fikk vite om tildelingen.

Bilde av Paolo Giovanni Piacquadio
Foto: UiO

I juryens begrunnelse er det trukket frem at Piacquadio vurderes som en topp internasjonal forsker innenfor sin aldersgruppe, og har levert nyskapende bidrag innenfor økonomisk teori, at han har vært sentral i flere store forskningsprosjekter finansiert av NFR, og har fra 2019 hatt et ERC Starting Grant, «Value Judgments and Redistribution Policies». Også artikkelen «A Fairness Justification of Utilitarianism», publisert i det prestisjefylte økonomitidsskriftet Econometria, er trukket frem. I artikkelen drøfter han bruken av en utilitaristisk tilnærming innenfor faget når individuelle preferansestrukturer varierer mellom individer.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut av Nansenfondet. Belønningen deles ut i to klasser, humaniora & samfunnsfag og realfag & medisin. Den kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. Mottakeren har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen, som består av 75 000 kroner og et diplom, går til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Tidligere mottakere fra Økonomisk institutt inkluderer Aanund Hylland (1984), for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med teorier for gruppeavgjørelser, Bård Harstad (2013) for hans forskningsresultater innen politisk økonomi og Magne Mogstad (2016) for fremragende forskning innen økonomi.

Økonomisk institutt gratulerer Paolo Piacquadio med Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere!

Les mer om Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.

 

Publisert 3. mars 2021 13:54 - Sist endret 5. mars 2021 09:08