Intervju med Kalle og Debraj i Apollon om "Utviklingsbonus"

Kalle Moene og Debraj Ray har blitt intervjuet om hvordan grunnlønn kan bidra til å løse stadig økende ulikheter, arbeidsledighet, globalisering og automatisering av produksjon.

Kalle Moene og Debraj Ray

Kalle Moene og Debraj Ray. (Foto: Ola Sæther)

De to økonomene argumenterer for en ny og enklere måte å omfordele inntekt på- garantert minsteinntekt som en utviklingsbonus: 

–Vi foreslår en minsteinntekt til alle som en fast andel av den samlete, nasjonale inntekten – Universal basic share (Ubs). Dermed kan ordningen innføres i alle land, fattige som rike. Den vil fungere like godt i India som i Norge.

Les hele intervjuet på Apollon sine hjemmesider.

Moene og Ray ble intervjuet i forbindelse med Ray sitt besøk til forskningssenteret ESOP i november.

Publisert 9. mars 2017 15:07 - Sist endret 9. mars 2017 15:07