Fridtjof Nansens belønninger 2016 til Kalle Moene og Magne Mogstad

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er i år tildelt ESOP's leder Kalle Moene. Magne Mogstad tildeles Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.

Bilde av Magne Mogstad og Kalle Moene
Foto: UiO og Statistisk Sentralbyrå

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen tildeles norske forskere som har levert vitenskapelige bidag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Belønning for fremragende forskning

Moene mottar belønningen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag "for sin sentrale bidrag til studiet av den nordiske modellen, korrupsjon, økonomisk ulikhet og institusjoners betydning for vekst". Moene er professor i økonomi og leder av ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling ved Økonomisk institutt.

Belønning for yngre forskere

Mogstad mottar belønningen for yngre forskere "for sitt viktige bidrag til arbeidsmarkedsøkonomi, velferdsøkonomi og ulikhet". Prisen for yngre forskere er i år delt mellom to mottakere og Mogstad deler belønningen med Kyrre Eeg Emblem for forskning innen medisinsk diagnostikk. Mogstad er professor i økonomi ved University of Chicago og professor II ved Økonomisk institutt.

ESOP og Økonomisk institutt gratulerer bade Moene og Mogstad!

Les mer om tildelingene på sidene til Det Norske Vitenskaps-Akademi

Publisert 6. apr. 2016 13:11 - Sist endret 6. apr. 2016 15:08