Pris for beste artikkel til Bøler

Esther Ann Bøler, forsker og stipendiat på ESOP, vant prisen for beste artikkel på «The 14th GEP Annual Postgraduate Conference», en årlig konferanse om globalisering og økonomisk politikk  for doktorgradskandidater.

Esther Ann Bøler

Foto: UiO

Esther Ann vant prisen for artikkelen "Knowledge complementarities in a globalized world".

Nottingham Centre for Research on Globalisation and Economic Policy (GEP) og the Centre for Economic Policy Research (CEPR) var vertskap for konferansen i Nottingham 24. - 25. april i år. Formålet med konferansen er å samle doktorgradskandidater til et uformelt forum der de kan diskutere forskningsideene sine med etablerte forskere.

Esther Ann var blant de tolv utvalgte stipendiatene som fikk presentert sine artikler. Tema for artiklene var blant annet effekten av handel på arbeidsmarked og miljø. Til sammen 50 kandidater hadde sendt inn sine artikler til vurdering i forkant av konferansen.

ESOP gratulerer!

Mer informasjon om konferansen (på engelsk).

Publisert 29. mai 2015 12:35 - Sist endret 29. mai 2015 12:38