Nytt prosjekt om samspillet mellom handel, teknologi og velferdsstaten

NORFACE har bevilget 1,5 millioner euro til prosjektet “Globalization, Institutions and the Welfare State (GIWeS)”.

Illustrasjonsbilde: Ana UIin/flickr.com

Prosjektet blir organisert i tre forskningsgrupper, som vil være i Storbritannia, Østerrike og Norge, og vil fokusere på europeiske forhold. Formelt vil GIWeS ledes av Kalle Moene, leder for ESOP.

Prosjektet ønsker å utforske:

  • Hvordan eksterne sjokk fra økt global konkurranse, teknologisk utvikling og internasjonal mobilitet påvirker innbyggere gjennom den organisasjonen av velferdsinstitusjoner.
  • Hvordan forskjellige velferds- og arbeidsmarkedsinstitusjoner i forskjellige europeiske land tilpasser seg disse eksterne bevegelsene, og hva som er de økonomiske konsekvensene for innbyggerne.
  • Hvordan det politiske og økonomiske potensialet for reformering av velferdsstaten, og støtten for reform blant folket, blir avgjort av økonomiske omgivelser og sosiale forhold.

Prosjektet starter i februar 2015, og skal vare i 36 måneder.

Publisert 20. okt. 2014 09:37 - Sist endret 22. okt. 2014 08:43