Åpenhet bringer gevinster for innovasjon og vekst

Karen Helene Ullveit-Moe, Andreas Moxnes and Esther Ann Nisja Bøler.

Samfunnsøkonomene

Photo: Samfunnsøkonomene

Published in:

Samfunnsøkonomen , number 03, 2016.

Abstract:

I en nylig publisert artikkel i American Economic Review, tar vi opp et beslektet spørsmål som har fått mindre oppmerksomhet. Har rimeligere import – grunnet handelsliberalisering – en effekt på foretakenes insentiver til å innovere? Er det en interaksjon mellom foretakenes FoU-investeringer og deres import av innsatsvarer? Vi har brukt norske foretaksdata fra Statistisk Sentralbyrå som gir oss informasjon om foretakenes økonomiske resultater, FoU-investeringer og handelsaktiviteter. Vi starter med å se nærmere på noen fakta om foretakenes FoU-investeringer og import.

 

 

Published Feb. 24, 2017 11:48 AM - Last modified Nov. 7, 2022 10:13 AM