Splittet om gjeldsslette

Gjelden kan ikke tilbakebetales – samme hva, sier økonom Kalle Moene i Klassekampen lørdag 18. juli.

Kalle Moene, professor og leder av ESOP. Foto: UiO

Published Aug. 14, 2015 1:01 PM - Last modified Nov. 23, 2017 10:20 AM