Ny avtale for Hellas?

Hellas og EU-landene bør komme frem til en ny låneavtale, som innebærer mindre gjeldsbetalinger enn den forrige, skriver Steinar Holden i Dagens Næringsliv, 9. juli.

Steinar Holden, professor ved ØI/ESOP. Foto: UiO

Published Aug. 14, 2015 1:01 PM - Last modified Nov. 23, 2017 10:17 AM