Piketty bidrar til forvirring

by Tarjei Havnes.

Published at the newspaper Aftenposten on September 18th.2014

Tarjei Havnes

Det er gode grunner til at Thomas Pikettys forklaringer har møtt motbør fra ledende økonomer, skriver Magne Mogstad og Tarjei Havnes i Aftenposten 18. September.

Read more (In Norwegian)

Published Nov. 6, 2014 11:44 AM - Last modified Nov. 23, 2017 11:11 AM