Kjetil Bjorvatn, NHH

ESOP seminar. Kjetil Bjorvatn is a Professor at NHH - Norwegian School of Economics.

Photo of Kjetil Bjorvatn.

Kjetil Bjorvatn.

Host: Kalle Moene

Published June 29, 2018 4:19 PM - Last modified June 29, 2018 4:19 PM