Effekter av allmenngjøring i byggebransjen

Bernt Bratsberg and Mari Brekke Holden

Samfunnsøkonomene

Photo: Samfunnsøkonomene

Published in:

Samfunnsøkonomen, volume 129, pp. 68-80, 2015

 

Abstract:

Allmenngjøring av tariffavtaler er trolig vårt viktigste tiltak mot sosial dumping. Til tross for bred enighet om å sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, skaper usikkerhet om virkningene uenighet om hvor ofte allmenngjøring bør tas i bruk. I denne artikkelen tar vi for oss allmenngjøringsvedtakene i byggebransjen og, basert på administrative registerdata, analyserer effektene av vedtakene på lønnsutvikling og langsiktig yrkesstatus. Identifikasjonen av effekter trekker på at allmenngjøringen ble innført på ulike tidspunkt i ulike fylker. Vi finner at allmenngjøringsvedtakene hevet timelønnen, særlig for østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Allmenngjøringen førte også til at flere norske bygningsarbeidere fremdeles jobbet i bransjen tre år senere, mens vi sporer en økning i trygdede arbeidsinnvandrere.

 

Published July 20, 2016 10:27 AM - Last modified Nov. 20, 2017 2:38 PM