Rettferdig Ulikhet

Ingvild Almås, Alexander Wright Cappelen and Ingar Kyrkjebø Haaland

Econa

Photo: Econa

Published in:

Magma, No. 6, pp. 38-43, 2015

 

Abstract:

Hvilke ulikheter oppfattes som rettferdige? Vi presenterer resultatet fra en surveyundersøkelse med et nasjonalt representativt utvalg av den norske befolkningen. Hovedfunnet er at nordmenn synes ulikheter kan være både rettferdige og urettferdige avhengig av hvilke forhold ulikhetene skyldes: Mens nordmenn er kritiske til ulikheter som skyldes flaks, er de i stor grad villige til å akseptere ulikheter som skyldes talent eller arbeidsinnsats. Vi finner også at oppfatninger om hvilke ulikheter som er rettferdige, er sterkt korrelert med oppfatninger om hvorvidt myndighetene bør ha som mål å utjevne inntektsforskjeller.

 

Published July 19, 2016 1:50 PM - Last modified Nov. 20, 2017 2:38 PM