Stabiliseringspolitikk i krisetider

Halvor Mehlum

Samfunnsøkonomen

Photo: Samfunnsøkonomen

Published in:

Samfunnsøkonomen 2014 7 pp. 16 - 24.

Abstract:

I artikkelen diskuterer jeg hvordan en makroøkonomisk modell der produksjonen er etterspørselsdrevet, kan brukes til å illustrere viktige mekanismer knyttet til motkonjunkturpolitikk og ustabilitet. Slike mekanismer var relevante i etterkant av finanskrisen og artikkelen inneholder flere eksempler på politikkanbefalinger og kommentarer som illustrerer relevansen av mekanismene som trekkes frem. Ambisjonen er ikke å presentere den mest presise modellen, men snarere å få mest mulig ut av IS-LM modellen – en modell samfunnsøkonomer alt er fortrolige med.

 

Fulltext (Webpage)

 

 

 

 

 

Published July 1, 2015 11:44 AM - Last modified July 1, 2015 11:50 AM