Sykefravær og permitteringer i bygg og anlegg etter finanskrisen

Anna Godøy

Picture:Institute for Social Research

Published in:

Søkelys på arbeidslivet 2014 04 pp. 296-308.

Abstract:

Under nedturen i bygg- og anleggsnæringen i 2008–2009 økte både permitteringer og sykefraværet i næringen. Både arbeidstakeres og arbeidsgiveres insentiver kan gi opphav til substitusjon mellom sykefravær og permitteringer i dårlige tider. Jeg analyserer denne sammenhengen ved hjelp av detaljerte registerdata. Høyere bruk av permitteringer i sektoren er forbundet med økt sykefravær blant de ansatte; effekten er mer enn dobbelt så sterk for arbeidstakere med lavansiennitet. Resultatene tyder på at den enkelte arbeidstakerens risiko for å bli permittert er viktig for å forklare økt sykefravær når risikoen for permitteringer øker.

Fulltext (Norwegian - Søkelys på arbeidslivet's webpage)

Published June 15, 2015 2:37 PM - Last modified June 15, 2015 2:37 PM