Arbeidsinnvandring – Varig gevinst? (Labor immigration – Lasting benefits?)

 Bernt  Bratsberg, Oddbjørn Raaum and Knut Røed

Institutt for samfunnsforskning

Bildet: Institutt for samfunnsforskning

Published in:

Søkelys på arbeidslivet 2014 31 (4) pp. 275-295.

Abstract:

 

Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over folketrygdensgrunnbeløp (for tiden 88.370 kroner). Det tilsvarte nesten 5 prosent av sysselsettingen. Østeuropeerne har åpnet flaskehalser i den norske økonomien, gittnordmenn tilgang til billige tjenester og bidratt til et mer effektivt og fleksibeltarbeidsmarked. Hvorvidt migrasjonen samlet sett representerer en varig gevinst for det norske samfunnet, avhenger også av hvordan innvandrerne tilpasser seg og lykkes i det norske arbeidsmarkedet over tid. Denne artikkelen gir et innblikk i hvordan østeuropeerne har klart seg i det norske arbeidsmarkedet de første 5-8 årene etter ankomst. En hovedkonklusjon er at denne innvandrergruppen har vært betydelig overrepresentert blant arbeidsløse under og etter finanskrisen. Likevel ser vi så langt få tegn på mer varig «trygdeavhengighet».

 

Fulltext (PDF)

Published May 4, 2015 3:13 PM - Last modified May 4, 2015 3:13 PM