Fattig i fjor - fattig i år?: tilstandsavhengighet i innvandrerfattigdom

Eirik Eylands Brandsås and Manudeep Singh Bhuller

Bildet: Institutt for samfunnsforskning

Published in:

Søkelys på arbeidslivet 2014 31.(3) pp.209-228

Abstract:

Innvandrere i Norge har høyere risiko for å oppleve fattigdom, samtidig er innvandrerfattigdom i større grad vedvarende: nærmere en fjerdedel av innvandrere ble værende i fattigdom over en 10–15 årsperiode, mens det samme gjaldt en av ti i den øvrige befolkningen (Bhuller & Aaberge 2010). I denne artikkelen undersøker vi om slik vedvarende fattigdom kjennetegnes og forsterkes av tilstandsavhengighet, dvs. om det å oppleve fattigdom I en periode i seg selv øker risikoen for å oppleve fattigdom senere. Vi finner at tilstandsavhengighet I innvandrerfattigdom er betydelig høyere enn for den øvrige befolkningen og bidrar til forsterket vedvarende fattigdom blant innvandrere.

 

 

Fulltext (PDF)

Published May 4, 2015 2:33 PM - Last modified May 4, 2015 2:33 PM