Entreprenørskap i Norge- Mest for menn?

Av: Helge Berglann med Rolf Golombek og Knut Roed

Publisert i:

Søkelys på Arbeidslivet, Vol. 30 (2013), No. 1-2, 3-21.

Sammendrag:

I Norge er bare én av fire entreprenører kvinner.I denne artikkelen benytter vi administrative registerdata til å lete etter årsaker til dette kjønnsgapet. Vi finner at ulikhet i kvinners og menns bransjetilhørighet kan forklare opp mot 30 % av forskjellen, men at andre kjennetegn – slik som  utdanningsvalg og lønnsnivå som sysselsatt – trekker i motsatt retning. Alt i alt er det derfor bare om lag   20 % av kjønnsgapet som forklares av observerte kjennetegn. Basert på den eksisterende forskningslitteraturen er det nærliggende å anta at de resterende kjønnsforskjellene i noen grad avspeiler systematiske forskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til risikoaversjon og konkurransevilje.

Tekst (gjennom norsk tidskriftdatabase)

Published June 25, 2014 10:09 AM - Last modified June 27, 2014 11:12 AM