Hvor robust er det nye pensjonssystemet med hensyn til levealdersutviklingen?

Av Nico Keilman og Lisa Keller

Publisert i:

Samfunnsøkonomen 09/2013

Sammendrag:

Det nye pensjonssystemet medfører lavere offentlige utgifter enn det gamle systemet. Statistisk sentralbyrå forventer en innsparing på 31 mrd. kroner i 2030 og 50 mrd. kroner i 2050. Hvis pensjonistenes levealder øker fortere enn forventet blir innsparingene mindre. Det er usikkert hvor høy denne levealderen kommer til å bli i fremtiden. Derfor har vi laget en sannsynlighetsprognose for befolkningsutviklingen fram til 2050 og beregnet konsekvensene for pensjonsutgifter. Vi finner at de forventede innsparingene i 2030 og i 2050 er langt fra sikre.

Hele artikkelen (link)

 

 

By Keilman, Nico, og Keller, Lisa
Published Sep. 19, 2013 3:28 PM - Last modified June 26, 2014 1:23 PM