Europeiske og globale ubalanser

Av: Karen Helene UIltveit-Moe

Publisert i:

Samfunnsøkonomen nr. 2, s. 24-29.

Sammendrag:

Verdens handel er i ubalanse. Er det grunn til bekymring? Ja, vil de fleste være enige i. Utviklingen er ikke bærekraftig i lengden. Ubalansene karakteriserer en fase av globaliseringen hvor gevinstene ved handel har blitt svært ujevnt fordelt. Men mens det er lett å enes om at ubalansene ikke er ønskelige, er det atskillig vanskeligere og enes om hvordan vi best reduserer ubalansene og bevarer en fri verdenshandel.

Hele artikkelen (link)

Published July 3, 2014 10:03 AM - Last modified July 3, 2014 10:03 AM